And For Today’s Guest Blogger: Uni-Horned Beef Jerky Alanis Whore herself!

Ang sabi ko sa pasyente, “Bantayan nyo po mabuti. Kapag naglagay kayo ng Isordil kapag mabigat ang dibdib nyo. Kapag hindi nawala ang sakit… kapag sa halip ay mas sumasakit pa, ayun, humangos na kayo, maghanap ng kasama, at pumunta sa Emergency Room… Kasi po baka atake na yan ng puso.”

Ang pasyente ay tumitingin na tila may isang malaking patlang sa kanyang isipan.

Ang habol ko, “Opo, kailangan nyong maintindihan… may sakit kayo sa puso. Sa ngayon ay hindi pa naman sya malala. Pero kailangan alerto kayo sa posibilidad na pwede kayong maatake sa puso”

“Paano po ang pakiramdam nun?”

“Ah. Pwede kang manglata ng biglaan. Yun bang parang wala ka nang lakas kumain. Yung parang akala mo bibigay na ang katawan mo at wala nang bukas pero alam mong buhay na buhay ka pa para tiisin yung sakit dito” Sabay turo ko sa puso.

“Mamatay ba ako pagna-atake sa puso?”

“May posibilidad. Pero kung maaga mong idudulog ang problema mo, mas liliit ang tsansa. Pagmay peklat na ang puso na mula sa sugat ng isang atake.. Pwedeng paulit-ulit lang ang sakit habang buhay… Pwedeng hindi na sya kasing siglang tumibok na gaya ng dati.. Pwedeng bumigay na nang tuluyan.”

“Doc, bakit po kayo naluluha? E ako naman ang may sakit?”

“Wala. Parang residency lang kasi yan. Nakakapanglata. Nakakawalang ganang kumain… kahit favorite na lomi mo sa coop hindi na masarap, kahit ang mga Wednesday, nakakalimutan mo na ang Pasta ni Lolita… Oo, kagaya ng residency… Pwedeng mapagod ang puso.”

“Doc, focus naman sa kin. Ako ang pasyente.”

“ahehehe… sorry.”

Huwag kayong mag-alala. Hindi naman nangyari to sa totoong buhay. Ito’y pawang kathang-isip lamang. Hehehe.Categories: Blogs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

From The Murks Of The Sultry Abyss

Words and photos by RA-san.

Ella Thinks Aloud

A blog by Ella Mae Masamayor

sing like wildflowers

My full and kooky life as a homeschooling mommy to 2 great kids, raising a child with HLHS (Hypolastic Left Heart Syndrome), coping with depression, following Jesus, and being much too camera happy.

Eris Goes To

Food, Thoughts, and Adventure

Pinoy Penman 3.0

The continuing chronicles of Jose Dalisay Jr., aka Butch Dalisay, a Filipino collector of old fountain pens, disused PowerBooks, '50s Hamiltons, creaky cameras and typewriters, VW spare parts, poker bad beats, and desktop lint.

Lucia's Fiction

Lifestyle and Writing Tips

Life and Lemons

Life through my graded eyeglasses

E Z R A P A D E S

A Compendium of Daily Quests, Mishaps and Sweet Escapades

Words and Coffee Writing

Navigating my writing adventures through teaching, motherhood, and cancer.

ladyveilchen writes

Nurse. Educator. Just loves life.

On the road

Life's journeys are worth sharing.

Inkhaven

A temporary haven for my restless words

The Yearner's Park

Your one stop entertainment and lifestyle website

%d bloggers like this: